[Instructie van 27 december 2000, Stcrt. 2001, 7. Inwerkingtreding: 12 januari 2001]

 

27 december 2000/nr. 5021353/00/DJI

     De Minister van Justitie;
     Gelet op artikel 30, vierde lid, van de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden;
     Gezien het advies van de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing van 15 maart 2000, nr. 5014147/00TvdW/yr;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).