[Regeling van 14 januari 2009, Stcrt. 2009, 48. Inwerkingtreding: 1 juli 2009 (Stb. 2009, 276)]

 

REGELING van de Minister van Justitie en van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 januari 2009, nr. 5576604/08/6, houdende nadere regels in verband met de elektronische bekendmaking van wetten, algemene maatregelen van bestuur en anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften (Bekendmakingsregeling)

     De Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
     Gelet op de artikelen 9 en 10, tweede lid, van de Bekendmakingswet en de artikelen 2, eerste lid, 4, tweede lid, 8, eerste lid, en 10, tweede lid, van het Bekendmakingsbesluit;

     Besluiten:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).