Nadere regelgeving:
- Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand
- Besluit burgerlijke stand 1994
- Besluit geslachtsnaamswijziging
- Besluit Jeugdwet
- Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren

 

 

Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht (Stb. 1958, 590, en Stb. 1969, 257). Inwerkingtreding: 1 januari 1970 (Stb. 1969, 259).

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).