Nadere regelgeving:
- Besluit actuele waarde
- Besluit jaarrekening banken
- Garantstellingsregeling curatoren 2012

 

 

Burgerlijk Wetboek Boek 2, Rechtspersonen (Stb. 1976, 395). Inwerkingtreding: 1 juli 1976 (Stb. 1976, 339).

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).