Nadere regelgeving:
- Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
- Besluit wettelijke rente
- Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging

 

 

Burgerlijk Wetboek Boek 6, Verbintenissenrecht (Stb. 1980, 432, en Stb. 1991, 600). Inwerkingtreding: 1 januari 1992 (Stb. 1990, 90).

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).