Nadere regelgeving:
- Besluit nationaliteitstoets zeeschepen
- Besluit regels avarij-grosse ex artikel 613 Boek 8 Burgerlijk Wetboek
- Besluit regels avarij-grosse ex artikel 1022 Boek 8 Burgerlijk Wetboek
- Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996
- Maatregel te boek gestelde schepen 1992
- Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging
- Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994

 

 

Burgerlijk Wetboek Boek 8, Verkeersmiddelen en vervoer (Stb. 1979, 245, en Stb. 1991, 126). Inwerkingtreding: 1 april 1991 (Stb. 1991, 100).

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).