BESLUIT van 6 februari 2001, Stb. 2001, 140, houdende vaststelling van de regels rond het recht op militair arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar (Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen). Inwerkingtreding: 30 maart 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 19 februari 1999, nr. P/99000777;
     Gelet op artikel 2, vijfde lid, van de Kaderwet militaire pensioenen;
     De Raad van State gehoord (advies van 27 april 1999, nr. W07.99.0082/II);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 1 februari 2001, nr. P/2001000559;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).