[Regeling van 21 mei 2001, Stcrt. 2001, 162. Inwerkingtreding: 1 juni 2011]

 

21 mei 2001/nr. P/2001002775
Afdeling pensioenen en sociale zekerheid

     De Staatssecretaris van Defensie;
     Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Kaderwet militaire pensioenen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).