[Regeling van 28 november 2014, Stcrt. 2014, 34749. Inwerkingtreding: 1 januari 2015]

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2014, 2014-0000179537, tot vaststelling van de bepalingen betreffende cofinanciering sectorplannen 2015 (Regeling cofinanciering sectorplannen 2015)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 2, 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).