[Regeling van 20 september 2018, Stcrt. 2018, 54088. Inwerkingtreding: 29 september 2018]

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 september 2018, nr. 2018-0000130650, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van maatschappelijke initiatieven die erop zijn gericht (ex-)kankerpatiƫnten zonder werk meer kans te geven op een terugkeer naar werk (Subsidieregeling Kanker & Werkzoekenden)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).