BESLUIT van 22 januari 1959, Stb. 1968, 240, houdende vaststelling van een Regeling Toezicht Luchtvaart. Inwerkingtreding: 1 oktober 1959 (Stb. 1959, 344).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 november 1958, nr. Jur/15760, Rijksluchtvaartdienst;
     Gelet op de artikelen 4, tweede lid, onderdeel a, 5, tweede lid, 7, eerste lid, 8, tweede lid, onderdeel a, 9, eerste lid, 62, derde lid, 76, eerste lid, onderdeel a, c en f, en tweede lid, onderdeel b en c, en 80, tweede lid, van de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47);
     De Raad van State gehoord (advies van 16 december 1958, nr. 36);
     Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 16 januari 1959, nr. Jur/10290, Rijksluchtvaartdienst;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).