BESLUIT van 9 december 2002, Stb. 2003, 1, houdende voorschriften voor uitvoering van de controle van personen, bagage en vracht door beveiligingspersoneel en luchtvaartmaatschappijen op luchtvaartterreinen (Besluit beveiliging burgerluchtvaart). Inwerkingtreding: 1 april 2003.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 juni 2001, nr. 5105759/01/6;
     Gelet op de artikelen 37ac, eerste lid, en 37e, tweede lid, onderdeel d, van de Luchtvaartwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 3 augustus 2001, nr. W03.01.0298/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 3 december 2002, nr. 5115795/01/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).