Nadere regelgeving:
- Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba
- Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
- Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

 

 

WET van 28 October 1954, Stb. 1954, 503, houdende aanvaarding van een statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Inwerkingtreding: 29 december 1954 (Stb. 1954, 596).

 

Preambule

     Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba;
     constaterende dat Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen in 1954 uit vrije wil hebben verklaard in het Koninkrijk der Nederlanden een nieuwe rechtsorde te aanvaarden, waarin zij de eigen belangen zelfstandig behartigen en op voet van gelijkwaardigheid de gemeenschappelijke belangen verzorgen en wederkerig bijstand verlenen, en hebben besloten in gemeen overleg het Statuut voor het Koninkrijk vast te stellen;
     constaterende dat de statutaire band met Suriname is beëindigd met ingang van 25 november 1975 door wijziging van het Statuut bij Rijkswet van 22 november 1975, Stb. 617, PbNA 233;
     overwegende dat Aruba uit vrije wil heeft verklaard deze rechtsorde als land te aanvaarden;
     hebben besloten in gemeen overleg het Statuut voor het Koninkrijk als volgt nader vast te stellen.

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).