BESLUIT van 20 oktober 2006, Stb. 2006, 524, tot vaststelling van het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering. Inwerkingtreding: 1 januari 2007.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 1 mei 2006, nr. 5417624/06/6;
     Gelet op de artikelen 126m, negende lid, en 126ee van het Wetboek van Strafvordering en artikel 3.10 van de Telecommunicatiewet;
     De Raad van State gehoord (advies van 19 juni 2006, nr. W03.06.0141/l );
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 13 oktober 2006, nr. 5446307/06/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).