BESLUIT van 23 augustus 1995, Stb. 1995, 406, ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen. Inwerkingtreding: 1 september 1995 (Stb. 1995, 405).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 1994, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden nr. ABA/AM/SCV/94/1957b;
     Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onderdeel c, 4, tweede lid, onderdeel c, en 8, eerste lid, onderdeel e, van de Wet arbeid vreemdelingen;
     De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 1995, nr. W12.94.0767);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 1995, nr. AM/AAB/95/9326;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).