[Regeling van 12 december 1991, Stcrt. 1991, 251. Inwerkingtreding: 1 januari 1992]

 

     De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
     Overwegende dat het met het oog op de invoering van een gewijzigd opvangmodel en met het oog op de wijziging van de vreemdelingencirculaire, strekkende tot invoering van de gedoogdenverklaring, wenselijk is de Regeling opvang asielzoekers (Stcrt. 1987, 75) te wijzigen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).