[Regeling van 25 juni 1998, Stcrt. 1998, 119. Inwerkingtreding: 1 juli 1998 (Stb. 1998, 204)]

 

25 juni 1998/nr. 703916/98/DVB

     De Staatssecretaris van Justitie;
     Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;
     Overwegende dat er ingevolge de inwerkingtreding van de Koppelingswet een noodzaak is ontstaan te voorzien in de noodzakelijke bestaansvoorwaarden voor een drietal categorieën vreemdelingen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).