[Regeling van 26 januari 2005, Stcrt. 2005, 24. Inwerkingtreding: 5 februari 2005]

 

26 januari 2005/nr. 5332253/05/DVB
Directie Vreemdelingenbeleid

     De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;
     Gelet op artikel 12 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).