[Regeling van 12 november 2008, Stcrt. 2008, 228. Inwerkingtreding: 26 november 2008]

 

REGELING van de Staatssecretaris van Justitie van 12 november 2008, nr. 5557004/08, houdende bepalingen met betrekking tot eigen bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen (regeling eigen bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen 2008)

     De Staatssecretaris van Justitie;
     Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).