Nadere regelgeving:
- Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht
- Besluit griffierechten burgerlijke zaken
- Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996
- Regeling griffierechten burgerlijke zaken

 

 

[Redactie: De wet is bekendgemaakt in Stb. 1828, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 45, 49 en 50, Stb. 1829, 37, en Stb. 1837, 34 en 35. Inwerkingtreding: 1 oktober 1838 (Stb. 1838, 12).]

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).