BESLUIT van 15 mei 1937, Stb. 1937, 242, tot vaststelling van een Algemeenen Maatregel van Bestuur als bedoeld in de artikelen 407, 412, 450d, 451d en 451i van het Wetboek van Koophandel. Inwerkingtreding: 1 oktober 1937 (Stb. 1937, 280).

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Waterstaat van 24 Februari 1937, 1ste Afdeeling C, nº. 885, en van 25 Februari 1937, La. L.L., Afd. Vervoer- en Mijnwezen;
     Den Raad van State gehoord, advies van 13 April 1937, nº. 42;
     Gezien het nader gemeenschappelijk rapport van Onze voornoemde Ministers van 7 Mei 1937, 1ste Afdeeling C, nº. 1201 en van 11 Mei 1937, La. L., Afd. Vervoer- en Mijnwezen;
     Gelet op de artikelen 407, 412, 450d, 451d en 451i van het Wetboek van Koophandel;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

     Met ingang van den dag, waarop de Wet van 14 Juni 1930 (Staatsblad nº. 240) in werking treedt, de volgende bepalingen vast te stellen:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).