BESLUIT van 15 december 1967, Stb. 1967, 637, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 539n, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering. Inwerkingtreding: 30 december 1967.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 12 oktober 1967, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 369/667;
     Gelet op artikel 539n, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
     De Raad van State gehoord (advies van 8 november 1967, nr. 39);
     Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 6 december 1967, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 442/667;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).