BESLUIT van 27 december 1995, Stb. 1995, 699, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur tot uitvoering van de artikelen 117, eerste tot en met derde lid, en 118 van het Wetboek van Strafvordering betreffende de bewaring van in beslag genomen voorwerpen. Inwerkingtreding: 1 januari 1996.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 november 1995, directie wetgeving, nr. 527684/95/6.
     Gelet op artikelen 118, eerste lid, en 119a van het Wetboek van Strafvordering;
     De Raad van State gehoord (advies van 20 december 1995, nr. W03.95.0660);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 21 december 1995, directie wetgeving, nr. 531971/95/6.

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).