BESLUIT van 19 september 1997, Stb. 1997, 412, tot uitsluiting van strafbare feiten van het aanhangig maken door oproeping op grond van artikel 385 van het Wetboek van Strafvordering (Besluit uitsluiting oproepingsprocedure). Inwerkingtreding: 1 februari 1998 (Stb. 1998, 32).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 20 januari 1997, directie wetgeving, sector straf- en sanctierecht nr. 603033/97/6;
     Gelet op artikel 384, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;
     De Raad van State gehoord, advies van 17 maart 1997, nr. W03.97.0036;
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 9 september 1997, nr. 651951/97/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).