BESLUIT van 22 januari 2002, Stb. 2002, 46, houdende vaststelling van regels omtrent de toepassing van enige maatregelen in het belang van het onderzoek (Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek). Inwerkingtreding: 1 maart 2002 (Stb. 2002, 66).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 oktober 2001, nr. 512753/01/6;
     Gelet op artikel 61a, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
     De Raad van State gehoord (advies van 2 januari 2002, nr. W03.01.0555/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 15 januari 2002, nr. 5143486/02/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).