BESLUIT van 3 augustus 2004, Stb. 2004, 394, houdende aanwijzing van de gegevens over een gebruiker en het telecommunicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker die van een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst kunnen worden gevorderd (Besluit vorderen gegevens telecommunicatie). Inwerkingtreding: 1 september 2004 (Stb. 2004, 395).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 17 maart 2004, nr. 5275464/04/6;
     Gelet op artikel 126n, eerste lid, tweede volzin, en artikel 126u, eerste lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering;
     De Raad van State gehoord (advies van 22 april 2004, nr. W03.04.0125/l);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 20 juli 2004, nr. 5298172/04/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).