BESLUIT van 21 december 2005, Stb. 2006, 21, houdende regels ter uitvoering van artikel 226l van het Wetboek van Strafvordering (Besluit getuigenbescherming). Inwerkingtreding: 1 april 2006 (Stb. 2006, 150).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 augustus 2001, nr. 5116667/01/6;
     Gelet op artikel 226l van het Wetboek van Strafvordering;
     De Raad van State gehoord (advies van 29 oktober 2001, nr. W03.01.0454/1);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 14 december 2005, nr. 5390597/05/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).