BESLUIT van 21 december 2006, Stb. 2006, 730, houdende voorschriften ter uitvoering van enkele bepalingen van het Wetboek van Strafvordering in verband met de opsporing van terroristische misdrijven (Besluit opsporing terroristische misdrijven). Inwerkingtreding: 1 februari 2007 (Stb. 2006, 731).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 november 2006, nr. 5452570/06/6;
     Gelet op de artikelen 126za, vierde lid, 126zc, 126zh, eerste lid, 126zi, derde lid, 126zq, vierde lid, 126zs, vierde lid, en 126ee van het Wetboek van Strafvordering;
     De Raad van State gehoord (advies van 14 december 2006, nr. W03.06.0522/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 20 december 2006, nr. 5458278/06/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).