[Regeling van 13 december 2019, Stcrt. 2019, 69780. Inwerkingtreding: 1  januari 2020 (Stb. 2019, 507)]

 

REGELING van de Minister voor Rechtsbescherming van 13 december 2019, nr. 2772910, houdende regels over de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Regeling tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

     De Minister voor Rechtsbescherming;
     Gelet op de artikelen 6:1:5, eerste lid, en 6:1:25, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering en de artikelen 1:2, eerste en tweede lid, onderdeel a, b en d, 2:23, onderdeel b, 3:27, onderdeel a en b, 4:3, derde lid, en 4:15, eerste lid, van het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).