BESLUIT van 29 oktober 1964, Stb. 1964, 404, houdende maatregelen ter uitvoering van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst. Inwerkingtreding: 1 december 1964.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Ministers van Defensie en van Justitie van 21 augustus 1964, afdeling Dienstplichtzaken, nr. 28.768-C;
     Gelet op de Wet gewetensbezwaren militaire dienst;
     De Raad van State gehoord (advies van 30 september 1964, nr. 70);
     Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 26 oktober 1964, afdeling Dienstplichtzaken, nr. 28.768-E;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).