[Verordening van 22 maart 2002, Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie 2002, 33. Inwerkingtreding: 9 juni 2002]

 

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 22 maart 2002, houdende regelen omtrent de samenstelling, de werkwijze en het voorzitterschap van de bedrijfscommissies (Verordening op de bedrijfscommissies 2002)

     De Sociaal-Economische Raad;
     Gelet op artikel 36 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
     Gelet op artikel 39 van de Wet op de ondernemingsraden;
     Gehoord de Bestuurskamer;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).