BESLUIT van 13 november 1995, Stb. 1995, 558, houdende regelen inzake de registratie van beoefenaren van beroepen in de individuele gezondheidszorg. Inwerkingtreding: 1 december 1995.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 maart 1995, PAO/BOG-951921;
     Gelet op de artikelen 5, tweede lid, 11, 12, tweede lid, onderdeel d, en derde lid, 42, vijfde lid, en 105, derde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
     De Raad van State gehoord (advies van 15 juni 1995, nr. W13.95.0099);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 november 1995, PAO/BOG-9510951;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).