[Beschikking van 19 december 1997, Stcrt. 1997, 248. Inwerkingtreding: 26 december 1997]

 

19 december 1997/nr. 671200/DBZ/97

     De Staatssecretaris van Justitie en de Minister van Economische Zaken;
     Gelet op de artikelen 27h, 27i, 30z en 34 van de Wet op de kansspelen en artikel 11 van het Speelautomatenbesluit 2000;
     Gelezen het advies van het College van toezicht op de kansspelen van 22 september 1997;

     Besluiten:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).