BESLUIT van 23 mei 2000, Stb. 2000, 223, houdende regels ter uitvoering van titel Va van de Wet op de kansspelen (Speelautomatenbesluit 2000). Inwerkingtreding: 1 juni 2000 (Stb. 2000, 224).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 4 november 1999, nr. WJZ/W 99062493;
     Gelet op de artikelen 30c, derde lid, 30d, derde en vierde lid, 30i, 30n, 30o, derde en vierde lid, 30u, derde lid, en 30z, vierde lid, van de Wet op de kansspelen;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 februari 2000, nr. W10.99.0557/II);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 19 mei 2000, nr. WJZ 00032624;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).