[Regeling van 25 mei 2000, Stcrt. 2000, 105. Inwerkingtreding: 1 juni 2000 (Stb. 2000, 224)]

 

25 mei 2000/nr. WJZ 00032635

     De Minister van Economische Zaken;
     Gelet op de artikelen 30a, tweede lid, 30j, eerste lid, 30o, vijfde lid, 30q, eerste lid, 30r, eerste lid, en 30x van de Wet op de kansspelen en de artikelen 6, eerste lid, 10, derde lid, 12, derde lid, 13, eerste lid, onderdeel w, en vijfde lid, en 17, eerste lid, van het Speelautomatenbesluit 2000;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).