BESLUIT van 17 mei 1965, Stb. 1965, 202, houdende uitvoering van de Wet op de loonbelasting 1964. Inwerkingtreding: 1 juli 1965.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van FinanciĆ«n van 26 april 1965, nr. B5/6210, Directie Wetgeving Directe Belastingen;
     Gelet op de artikelen 4, 7, 33 en 34 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 1964, 521);
     De Raad van State gehoord (advies van 12 mei 1965, nr. 64);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van FinanciĆ«n van 14 mei 1965, nr. 135/7088, Directie Wetgeving Directe belastingen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).