[Regeling van (onbekend), Stcrt. 1989, 253. Inwerkingtreding: 1 januari 1990]

 

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 25, 26 en 27 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 1964, 521), artikel 15 van de Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129) en artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (Stb. 1965, 202);

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).