[Regeling van 8 september 2010, Stcrt. 2010, 14212. Inwerkingtreding: 1 januari 2011]

 

8 september 2010/nr. DB 2010-178M
Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken
Directie Directe Belastingen

     De Minister van FinanciĆ«n;
     Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964 in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende wat betreft artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in overeenstemming met de Minister van Ontwikkelingssamenwerking;
     Gelet op de artikelen 5b, 6, 8, 8a, 11, 11a, 12, 13, 13bis, 18, 19a, 19f, 19g, 25, vierde lid, 26, zesde lid, 28, 28a, 29, 31, eerste lid, onderdeel c, 31a, 32ab, 32ba, 33, 35d, 35e, 35k, 35l en 35m van de Wet op de loonbelasting 1964 en de artikelen 2e en 8 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).