BESLUIT van 10 december 2003, Stb. 2003, 552, houdende uitvoering van artikel 33, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Besluit gegevensverwerving CBS). Inwerkingtreding: 3 januari 2004 (Stb. 2003, 551).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 12 november 2003, nr. WJZ 3064266;
     Gelet op artikel 33, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;
     Gehoord de Centrale commissie voor de statistiek;
     De Raad van State gehoord (advies van 18 november 2003, nr. W.10.03.0472/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 9 december 2003, nr. WJZ 3070399;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).