BESLUIT van 16 oktober 1991, Stb. 1991, 549, houdende regels ter uitvoering van artikel 35 van de Wet op het consumentenkrediet. Inwerkingtreding: 1 januari 1992 (Stb. 1991, 635).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 6 mei 1991, nr. 91041078 WJA/W, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 35, 50, derde lid, en 64 van de Wet op het consumentenkrediet (Stb. 1990, 395);
     Gehoord de Adviescommissie consumentenkrediet;
     De Raad van State gehoord (advies van 26 september 1991, nr. W10.91.0236);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 oktober 1991, nr. 91088192 WJA/W, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van FinanciĆ«n;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).