[Regeling van 3 april 2014, Stcrt. 2014, 11514. Inwerkingtreding: 25 april 2014]

 

REGELING van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459, inzake de toelating tot het hoger onderwijs

     De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;
     Gelet op de artikelen artikel 7.25, eerste, tweede, derde en vierde lid, 7,26, eerste en tweede lid, 7.26a, eerste lid, 7.28, 7.31a, eerste lid, 7.31b, tweede lid, 7.57a, vierde lid, 7.57b, vijfde lid, 7.57c, vierde lid, 7.57c, vierde lid, 7.57e, vijfde lid 7.57f, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).