BESLUIT van 5 februari 1993, Stb. 1993, 112, houdende tarieven voor het verstrekken van kopie├źn, uittreksels en samenvattingen op verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Inwerkingtreding: 26 februari 1993.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 9 oktober 1992, nr. 92 MOO6978, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
     Gelet op artikel 12 van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703);
     De Raad van State gehoord (advies van 16 november 1992, nr. W01.92.0484);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 20 januari 1993, nr. 92 MOO9347;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).