[Regeling van 20 december 1999, Stcrt. 1999, 250. Inwerkingtreding: 1 januari 2000]

 

20 december 1999/nr. CDJZ/WBI/9900-1704

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op de artikelen 58, eerste lid, van de Wet personenvervoer en 156 van het Besluit personenvervoer;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).