[Regeling van 25 mei 2009, Stcrt. 2009, 96. Inwerkingtreding: 1 juni 2006]

 

25 mei 2009/nr. CEND/HDJZ-2009/578 sector AWW

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op de artikelen 2, eerste en vierde lid, 3, zesde lid, 7, derde lid, 9, vijfde lid, 12a, derde lid, 12b, derde lid, en 12c, tweede lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 en artikel 33, eerste en tweede lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).