BESLUIT van 18 augustus 1982, Stb. 1982, 491, houdende nadere regels betreffende de opgave van de hoeveelheid bijdragende olie als bedoeld in artikel 5 van de Wet schadefonds olietankschepen. Inwerkingtreding: 15 september 1982 (Stb. 1982, 510).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, van 21 april 1982, nr. 682/367 W.J.A.;
     Gelet op de artikelen 5 en 12 van de Wet schadefonds olietankschepen (Stb. 1981, 294);
     De Raad van State gehoord (advies van 30 juni 1982, nr. 2235/14/8224);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 11 augustus 1982, nr. 682/733 W.J.A.;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).