BESLUIT van 6 juli 1984, Stb. 1984, 385, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur betreffende de bepaling van de financiƫle draagkracht ingevolge de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1984, 94). Inwerkingtreding: 30 augustus 1984.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 30 maart 1984, Directie Verzetsdeelnemers en Vervolgden, nr. DVV/BV-U 4911 II;
     Gelet op artikel 33, vijfde lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1984, 94);
     De Raad van State gehoord (advies van 16 mei 1984, nr. W.13.84.0155/25.4.19);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 21 juni 1984, Directie Verzetsdeelnemers en Vervolgden, nr. DVV/BV-U5204;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).