BESLUIT van 31 augustus 2006, Stb. 2006, 413, houdende vaststelling van de toeslag en het maximumbedrag van de toeslag voor de premie van verzekering tegen ziektekosten voor gerechtigden op basis van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Besluit toeslag premie ziektekostenverzekering Wubo en Wuv). Inwerkingtreding: 17 november 2006 (Stb. 2006, 554).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 2006, kenmerk OHW-U-2693908;
     Gelet op de artikelen 20, eerste en tweede lid, en 21, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de artikelen 14, tweede en derde lid, en 15, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945;
     De Raad van State gehoord (advies van 2 augustus 2006, nr. W13.06.0304/III);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 augustus 2006, kenmerk OHW-U-2707908;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).