[Beschikking van 2 juni 1975, Stcrt. 1975, 110. Inwerkingtreding: 13 juni 1975]

 

     De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk;
     Gelet op artikel 8, zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1972, 669);
     Gezien de adviezen van de Uitkeringsraad, de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, de Stichting Pelita en de Stichting 1940-1945;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).