[Regeling van 21 december 1995, Stcrt. 1995, 251. Inwerkingtreding: 1 januari 1996]

 

21 december 1995/nr. WDB95/471M
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directe Belastingen

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 5, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 en 32 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;
     Voor zoveel nodig in overeenstemming of na overleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Economische Zaken,

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).