[Beschikking van 28 juni 1990, Stcrt. 1990, 124. Inwerkingtreding: 29 juni 1990]

 

     De Staatssecretaris van Financiën van Nederland, de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen en de Minister van Financiën van Aruba;
     Gelet op artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (Stb. 1964, 425; Publicatieblad 1964, 178);

     Besluiten:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).